นี่คือเวลา…จงลุกขึ้นเถิดนักรบแกะของพระเจ้าเอ๋ย

พระเยซูกำลังเรียกพวกเราทุกคนให้เข้าประจำการตามการทรงเรียกของตน เพื่อการเก็บเกี่ยวขนานใหญ่ในยุคสุดท้ายท่านคือส่วนหนึ่งที่สำคัญในการนำอาณาจักรสวรรค์ลงมาตั้งอยู่บนแผ่นดินโลก และสำแดงพระสิริและฤทธิ์เดชแห่งอาณาจักร เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมือง ประเทศไทย และบรรดาประชาชาติทั่วโลก

ท่านพร้อมหรือยัง?
มาร่วมกันศึกษาเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การทำงานร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตามมัทธิวบทที่ 10
กองทัพแห่งการเก็บเกี่ยวของพระเจ้า สามารถทำการงานที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูผ่าน
1. Power Evangelism การประกาศด้วยฤทธิ์อำนาจ
2. Proclamation evangelism การประกาศด้วยการป่าวประกาศถ้อยคำพระเจ้า
3. Prophetic Evangelism การประกาศด้วยการเผยพระวจนะ
4. Presence Evangelism การประกาศด้วยการทรงสถิต
5. Present Truth Apocalyptic Evangelism การประกาศด้วยเรื่องราวยุคสุดท้าย ความจริงของปัจจุบัน

“LS Fire Harvest Force Training” ในวันเสาร์ที่ 14 และ 21 กันยายน 2019
เวลา 15:00 – 18:00 น. ณ ห้อง 9B ชั้น 9 อาคาร เอเวอร์กรีนเพลส ถ.พญาไท เขตราชเทวี กทม.

จำนวนที่นั่งมีจำกัด จึงขอความกรุณาลงทะเบียนออนไลน์ในแบบฟอร์มตามลิ๊งค์ด้านล่างนี้นะคะ
https://forms.gle/XREvvGkEjjyYsr319
ขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ

This is the time…Rise up, Warrior Sheep!

Jesus has called us to reap the great harvest in this end times. Like never before the fields are white unto harvest! You have a vital role to go to the fields and reap that harvest, beginning with Thailand and then going forth to the nations for the whole earth shall see the glory of the Lord as we obey His command to go and reap the harvest!

Are you ready?

Come and understand the strategic targets, and learn how to cooperate with the Holy Spirit. Learn and experience:

1. Power Evangelism
2. Proclamation Evangelism
3. Prophetic Evangelism
4. Presence Evangelism
5. Present Truth Apocalyptic Evangelism

“LS Fire Harvest Force Training”
Dates: Sat 14 & 21 September 2019 Time: 15:00 -18:00 hr.
Venue: Meeting room 9B, Evergreen Place, Ratchathewi, Bangkok

Seats are limited, kindly reserve yours through this link
https://forms.gle/XREvvGkEjjyYsr319