พระเยซูกำลังเรียกพวกเราทุกคนให้เข้าประจำการตามการทรงเรียกของตน เพื่อการเก็บเกี่ยวขนานใหญ่ในยุคสุดท้าย ท่านคือส่วนหนึ่งที่สำคัญในการนำอาณาจักรสวรรค์ลงมาตั้งอยู่บนแผ่นดินโลก และสำแดงพระสิริและฤทธิ์เดชแห่งอาณาจักร เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมือง ประเทศไทย และบรรดาประชาชาติทั่วโลก

ท่านพร้อมหรือยัง
เราขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมการอบรมและออกพันธกิจ : การประกาศด้วยการทรงสถิตของพระเจ้า โดย อจ.อาร์ลัน แอสคิว

ตารางการอบรม

ชลบุรี : วันเสาร์ที่ 28 และ วันจันทร์ที่ 30 กันยายน – วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2019

@ 09.30 – 12.00 น. อบรมและรับการส่งต่อการเจิม
@ 13.00 – 16.00 น. ออกประกาศข่าวประเสริฐ
สถานที่: คริสตจักร ใจสมาน ชลบุรี
ที่อยู่คริสตจักร: 201 ม.3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 038-397-894-5

ชลบุรี ลงทะเบียนเข้าอบรม ฟรี! ได้ที่ https://forms.gle/XfwwQMy56hw5FJU7A


พิษณุโลก : วันพฤหัสบดีที่ 3 – วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019

ภาคเช้า @ 09.30 – 12.00 น. อบรมการประกาศด้วยการทรงสถิต และรับการส่งต่อการเจิม
ภาคบ่าย @ 13.00 – 16.00 น. ภาคสนามออกประกาศข่าวประเสริฐ
ภาคค่ำ @ 19:00 – 21:30 น. อบรมการรับใช้ด้วยสิทธิอำนาจแห่งอาณาจักร และการประกาศด้วยฤทธิ์เดช และการหายโรค

สถานที่: หอประชุมใหญ่ โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ
ที่อยู่โรงเรียน : 189/3 ถนนนครไทย-ชาติตระการ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ติดต่อ ศาสนาจารย์ อภิวัฒณ์ จำปาแก้ว โทร. 089-087-5765

พิษณุโลก ลงทะเบียนเข้าอบรม ฟรี! ได้ที่ https://forms.gle/FCTo6NJRZBa3FB9V9


กรุงเทพมหานคร : วันอังคารที่ 8 – พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2019

 

ภาคเช้า @ 09.30 – 12.00 น. อบรมการประกาศด้วยการทรงสถิต และรับการส่งต่อการเจิม
ภาคบ่าย @ 13.00 – 16.00 น. ภาคสนามออกประกาศข่าวประเสริฐ

สถานที่: ห้อง 9B ชั้น 9 อาคาร เอเวอร์กรีนเพลส ถ.พญาไท เขตราชเทวี กทม.

กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนเข้าอบรม ฟรี! ได้ที่ https://forms.gle/bYvMXUqQU1svaRdd6