คริสตจักร Living Streams ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันในช่วงเวลาแห่งการสรรเสริญนมัสการพระเจ้าและอธิษฐานร่วมกันเพื่อก้าวเข้าสู่ปี 2020
ในบรรยากาศแห่งความยินดีและการอวยพรของพระเจ้า

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2019
สถานที่ : คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซอย 6 (รถไฟฟ้านานา)
19:30 น. – 21:00 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็นและสามัคคีธรรม
21:00 น. – 24:30 น. นมัสการ อธิษฐานข้ามปี

เข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย! คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนสำรองที่นั่ง 

======================================

Living Streams Church cordially invite you to join us in the time of joyful celebration and prayer as we cross into the year 2020 together under the presence and blessing of the Lord!

Tuesday, 31 Dec 2019
Venue : Jaisamarn Church, Sukhumvit Soi 6 (Nana BTS Station)
19:30 – 21:00 hr. Dinner and fellowship
21:00 – 24:30 hr. Watch Night Service

Free Admission! Click here to reserve your seats