พันธกิจเด็ก

พระเยซูทรงเห็นคุณค่าของเด็กๆ 

การสร้างคนรุ่นใหม่ที่แสวงหาพระเจ้าคือแรงจูงใจของพันธกิจเด็ก คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์

เราเชื่อว่า เด็กๆเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร และสามารถพบกับพระเจ้าผ่านการนมัสการ และการแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้า คือพระคัมภีร์ พระเยซูทรงเห็นคุณค่าเด็กๆ และพันธกิจของเราทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเด็กๆเหล่านี้ให้เติบโตขึ้นรู้จักพระเจ้า และดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์

ยินดีต้อนรับสู่ “Kids for Christ”

พันธกิจเด็กคริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์

โดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และการร่วมมือกับผู้ปกครองทุกท่าน เราจะนำเด็กๆ ทุกคนไปสู่การเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์กับพระคริสต์โดยการสร้างบรรยากาศที่เด็กๆ จะได้รับการหนุนใจให้แสวงหาความสัมพันธ์กับพระเจ้า, รับการฝึกวินัยตามหลักการของพระคัมภีร์, เติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณ และเข้าใจถึงของประทานที่พระเจ้ามอบให้กับเขาเพื่อที่จะใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า

“ขอต้อนรับผู้ปกครองและเด็กๆ ทุกคนที่จะมาเยี่ยมเราในคริสตจักรเด็ก มาดูหลักสูตรของเราและรู้จักกับคุณครูทุกๆ คน”

ชั้นเรียนและกิจกรรมของเรา

ชั้นเรียนพระคัมภีร์ 2 ระดับ

ทุกวันอาทิตย์
10.30-11.30 น.

เป้าหมาย : เรียนรู้ความจริงและประยุกต์ใช้ในชีวิต

ชั้นเรียนระดับ 1 (อายุ 4-8 ปี)

ชั้นเรียนระดับ 2 (อายุ 9-13 ปี)

รายการพิเศษ

Kids Praise

ทุกๆ 2 เดือน (11.30-12.00 น.)

รายการนมัสการสำหรับเด็ก เพื่อจะรู้จักการสรรเสริญนมัสการพระเจ้าในการทรงสถิตและใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้า และพัฒนาของประทานในฝ่ายวิญญาณ

รายการ Kids Outing ประจำปี

เสริมสร้างมิตรภาพและลักษณะชีวิตผ่านกิจกรรมท้าทางต่างๆ