อยากมีส่วนร่วมมากขึ้นไหม?

ที่ลิฟวิ่งสตรีมส์ การอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนคือเรื่องที่สำคัญมาก

มาทำความรู้จักกันมากขึ้นในกลุ่มย่อยและพันธกิจต่างๆ ของเรา 

 

Ministry Teams (กลุ่มย่อย)

กลุ่ม Ministry Teams เป็นกลุ่มย่อยที่เรามาปรนนิบัติรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรักและการยอมรับกัน ทุกๆ คนในกลุ่มจะได้ฝึกฝนการใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณที่มาจากพระเจ้า เพื่อเสริมสร้างและให้กำลังใจกันและกันด้วยความรักและการทำดี (ฮีบรู 12:24 – 25)

ผ่านทางกลุ่ม Ministry Teams นี้ คุณจะสามารถใช้ของประทานและความสามารถของคุณในการปรนนิบัติรับใช้ผู้อื่น เรามักจะออกไปประกาศเรื่องพระเจ้าด้วยกันและชักชวนผู้เชื่อใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Ministry Teams และคริสตจักร เราอยากจะหนุนใจสมาชิกทุกคนในคริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์ที่จะมีบทบาทในกลุ่มเหล่านี้ เพราะไม่เพียงแต่คุณจะเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณเท่านั้น แต่คุณจะสามารถเป็นพรให้กับคนอื่นได้อีกด้วย

 

เข้าร่วมกลุ่ม Ministry Teams

ถ้าคุณยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม Ministry Teams และต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนี้ กรุณาแจ้งให้ผู้นำคนใดคนหนึ่งในคริสตจักรทราบและเราจะช่วยติดต่อให้กับคุณ

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

การรับใช้พระเจ้านั้นเป็นสิทธิพิเศษ!

ในฐานะผู้เชื่อ เรามีใจขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงแสนดีกับเรา! และจากความยินดีและใจขอบพระคุณนี้เราจึงต้องการที่จะรับใช้พระองค์

มีหลายๆ วิธีที่คุณสามารถร่วมรับใช้พระเจ้ากับเราได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชื่อใหม่หรือเป็นคริสเตียนมานานแล้ว คูณสามารถให้สิ่งที่ดีที่สุดกับพระเจ้าผ่านทางการรับใช้กับพันธกิจต่างๆ

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันในการรับใช้พระเจ้า! 

รูปแบบต่างๆ ในการรับใช้

  • พันธกิจเด็ก
  • ปฏิคิม
  • การจัดเตรียมสถานที่
  • การรับรองดูแลแขก
  • โครงการต่างๆ
  • บทเรียน
  • มีเดีย
  • งานประกาศ
  • งานพันธกิจ
  • การนมัสการ