งานพันธกิจ

ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวก!

คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์มีความกระตือรือร้นในการประกาศพระกิตติคุณแห่งอาณาจักรของพระเจ้าทั้งในและนอกกรุงเทพ เราได้เห็นคนจำนวนกว่า 10,000 คนต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและคนนับพันและรับการอวยพรจากพระเจ้า เรามีคริสตจักรลูก 7 แห่งและคริสตจักรบ้านอีกหลายๆ แห่งที่มีการพบปะกันระหว่างสัปดาห์เพื่อร่วมกันนมัสการพระเจ้า

งานพันธกิจและการประกาศในพื้นที่ต่างๆ นั้น ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากทีมงานที่อุทิศตัวในการออกไปประกาศและเป็นพยานถึงเรื่องราวของพระเจ้ารวมถึงการอธิษฐานและทำงานสนับสนุนชุมชนต่างๆ เพราะว่าทุ่งนานั้นพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวแล้ว เราจึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันรับใช้กับเรา ไม่ว่าจะเป็นการ “ออกไป” การ “ถวายเพื่อสนับสนุน” หรือการ “อธิษฐานเผื่อ” เราในการทำการประกาศและการทำพันธกิจในที่ต่างๆ 

คริสตจักรลูกของลิฟวิ่งสตรีมส์

DNA เดียว

หลากหลายพื้นที่

พัทยา

สิชล

ชัยภูมิ

ท่าศาลา

ปากช่อง

ปัตตานี