คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์ชัยภูมิ

จากการเคาะประตูประกาศข่าวประเสริฐและนำการทรงสถิตของพระเจ้าไปทุกครัวเรือน  สู่การครอบครองภูเขาแห่งพระพรของพระเจ้า!

ในปี 2014 คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์กรุงเทพฯ ได้ส่งทีมพันธกิจประมาณ 30 คน เดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐเริ่มต้นที่ 4 หมู่บ้าน ของ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต ซึ่งเป็นพื้นที่บนภูเขาใกล้กับอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม  ซึ่งในตอนนั้นไม่มีคริสตจักรในแถบนั้นเลย
ทีมของเราได้เข้าไปเคาะประตูทุกหลังคาเรือนเพื่อประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์  อัญเชิญการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์  ซึ่งชาวบ้านได้สัมผัสกับพระองค์ และรับการรักษาโรคอย่างอัศจรรย์  จนมีพี่น้องเปิดใจต้อนรับพระเยซูอย่างมากมาย  ในครั้งนั้นเรายังได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมนำสิ่งของจำเป็นมอบให้กับชาวบ้านที่ยากจน และได้จัดงานประชุม “คืนอัศจรรย์” ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ผู้คนหลั่งไหลมาร่วมงานเกือบ 300 คน เกือบทุกคนได้สัมผัสความรักของพระเจ้า และพร้อมใจกันกล่าวต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด จากนั้นคริสตจักรจึงได้ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2014 ณ ไร่มานา หมู่บ้านหนองใหญ่ ต.บ้านไร่ เป็นต้นมา  (ซึ่งอยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติ 500 เมตร) จวบจนวันนี้ คริสตจักรได้เติบโต มีอาคารคริสตจักรและหอคอยอธิษฐาน มีพี่น้องมาร่วมนมัสการเป็นประจำทุกวันพุธ  และขยายสู่คริสตจักรบ้านอีก 7 คริสตจักรบ้าน

พี่น้องที่คริสตจักรชัยภูมิถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานพระวจนะของพระเจ้า และมีความมั่นคงในความเชื่อ มีประสบการณ์ในการอัศจรรย์กันอย่างมากมาย  หลายคนได้รับการปลดปล่อยจากปัญหาหนี้สิน  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ผืนแผ่นดินได้รับการพลิกฟื้น  การเกษตรของพี่น้องเกิดดอกออกผลอย่างอัศจรรย์

นับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์ชัยภูมิ ได้ขยายงานพันธกิจออกไปยังอีก 2 ตำบาลคือตำบลนายางกลัก และตำบางบ้านชวน และมีคริสตจักรบ้านทั้งหมด 12 แห่ง

เราเชื่อว่าพระเจ้าให้ผืนดินแห่งนี้เป็นภูเขาแห่งการฟื้นฟูของพระเจ้าในยุคสุดท้าย พร้อมทั้งเป็นภูเขาอธิษฐานที่เต็มด้วยการทรงสถิต ที่จะนำคนมากมายเข้ามาสู่อาณาจักรของพระเจ้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์ ชัยภูมิ
ไร่มานา ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

อ.สุริยัน 0878009739