โชคชัย

พันธกิจลิฟวิ่งสตรีมส์โชคชัย

เริ่มต้นขึ้นในปี 2022 จากกลุ่มผู้เชื่อ 7 คนที่มีนิมิตต้องการบุกเบิกคริสตจักรภายใต้การปกคลุมฝ่ายวิญญาณของคริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์​ในการประกาศพระกิตติคุณครั้งแรก มีมากกว่า 50 คนที่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์​ ผ่านทางการเคลื่อนไหวของพระเจ้าและการอัศจรรย์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ปัจจุบันในพันธกิจลิฟวิ่งสตรีมส์โชคชัย มีคริสตจักรบ้านเกิดขึ้น 3 แห่ง และมีการรวมตัวเพื่อร่วมนมัสการพระเจ้าทางออนไลน์พร้อมกับลิฟวิ่งสตรีมส์กรุงเทพฯ ในทุกๆ วันอาทิตย์

Contact Information

Pastor Suriyan Anupa : 0878009739