แม่แตง เชียงใหม่

ลิฟวิ่งสตรีมส์ แม่แตง เชียงใหม่  (ศูนย์ภูมิภาคภาคเหนือ)

“จากเล้าไก่สู่รังอินทรี!” คือที่มาของสถานที่แห่งนี้ ซึ่งเคยเป็นโรงเลี้ยงไก่มาก่อน แต่พระเจ้าทรงมอบนิมิตให้กับทีมผู้นำของคริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ให้นี้ให้เป็นคริสตจักรและศูนย์ฝึกอบรมที่จะเปลี่ยนชีวิตของผู้คนให้ทะยานขึ้นดั่งนกอินทรี ด้วยการเจิมดั่งอัครทูตและผู้เผยพระวจนะ เพื่อที่จะสามารถก้าวไปสู่อนาคตและนำการเปลี่ยนแปลงไปยังทุกที่ๆ คนเหล่านี้จะถูกส่งออกไป

นิมิตของศูนย์ภูมิภาคลิฟวิ่งสตรีมส์ภาคเหนือ

“ศูนย์กลาง 5 วัตถุประสงค์”

  1. ศูนย์ฝึกอบรม ในการสร้างผู้นำคริสเตียนที่เข้มแข็งและออกไปสร้างผลกระทบทั่วทั้งภาคเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง
  2. พลับพลาแห่งการนมัสการอธิษฐาน 
  3. สถานที่จัดค่าย รวมตัวและพัฒนาผู้เชื่อและผู้นำในทุกระดับ
  4. การจัดรอบนมัสการของคริสตจักรในวันอาทิตย์  
  5. โกเชน ฟาร์มเกษตรพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

รายการนมัสการประจำสัปดาห์

ทุกวันอาทิตย์ : 9:30 น. – 12:00 น.

สถานที่ : ศูนย์ภูมิภาคลิฟวิ่งสตรีมส์ภาคเหนือ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ติดต่อ : 087-050-5034 (อ.อี๊ด)