ปากช่อง

พันธกิจลิฟวิ่งสตรีมส์ปากช่อง

พันธกิจลิฟวิ่งสตรีมปากช่อง เริ่มต้นจากการพระเจ้าได้สำแดงให้เราเห็นนิมิตการขยายพันธกิจไปทางภาคอีสาน ซึ่งเริ่มจากชัยภูมิและขยายไปถึงปากช่อง ซึ่งเป็นอำเภอที่ผ่านไปสู่โคราชหรือเป็นประตูไปสู่ภาคอีสานเราจึงได้ประกาศข่าวประเสริฐกับคนในอำเภอปากช่องและเริ่มต้นรอบนมัสการครั้งแรกเมื่อ วันที่ 30 มกราคม 2015 ทีมงานของคริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมจากกรุงเทพฯและทีมงานจากต่างประเทศเข้ามาร่วมออกประกาศทุกสัปดาห์จนกระทั่งมีคริสตจักรบ้านในทุกสัปดาห์  มีคำพยานการรักษาโรค การได้รับการปลดปล่อยเรื่องหนี้สิน และติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ เกิดขึ้นมากมาย ผู้เชื่อมีความเชื่ออย่างมากในการอธิษฐานวางมือรักษาโรค การทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ สมาชิกเติบโตอย่างต่อเนื่องและออกไปเยี่ยมเยียนและประกาศข่าวประเสริฐกับเพื่อนบ้านของตนอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบันลิฟวิ่งสตรีมส์ปากช่อง ได้ดำเนินในรูปแบบคริสตจักรบ้าน ซึ่งมีอยู่ 3 แห่ง และมีการรวมตัวกันนมัสการพระเจ้าผ่านช่องทางออนไลน์ร่วมกับทางคริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์กรุงเทพในทุกๆ สัปดาห์

ข้อมูลการติดต่อ

อ.สุริยัน 0878009739