คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์พัทยา

คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์ พัทยา ถือกำเนิดจากการที่มีผู้เชื่อที่ร้อนรนกลุ่มหนึ่งปรารถนาจะเดินติดตามพระเจ้าด้วยไฟแห่งการฟื้นฟูของพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยผู้เชื่อกลุ่มนี้ได้ขอให้คริสตจักรลิฟวิ่ง กรุงเทพฯ เข้าไปอภิบาลดูแล และได้เริ่มรอบนมัสการนานาชาติครั้งแรกขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2015 นับแต่นั้นมาคริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์ พัทยา ได้เคลื่อนไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างทรงพลังและมีผู้เชื่อนับร้อยคนในระยะเวลาอันรวดเร็ว ผู้นำและสมาชิกของคริสตจักรได้ออกประกาศอย่างต่อเนื่องจนก่อตั้งคริสตจักรบ้านได้ในหลายๆชุมชน นอกจากนี้คริสตจักรได้ร่วมทำประโยชน์ให้แก่สังคมโดยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รวมทั้งการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการด้านสังคมสงเคราะห์อย่างสม่ำเสมอด้วย

รายการนมัสการ

ทุกวันอาทิตย์ : 16.00 น. – 18:00 น.

สถานที่ : สถานอบรมคริสเตียน ถนนจอมเทียนสาย 1 (ใกล้จอมเทียน ซอย 13) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ติดต่อ : (+66) 099-278-0707