คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์สิชล

คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์สิชล ถือกำเนิดขึ้นจากสายสัมพันธ์ของสมาชิกในที่พื้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้มีการส่งทีมไปประกาศพระกิตติคุณเพื่อบุกเบิกครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2016 กับคนหลายร้อยคน และมีหลายคนได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด พระเจ้าได้ทรงทำการอัศจรรย์ในการรักษาโรคและปลดปล่อยผู้คนอย่างมากมาย นับแต่นั้นจึงได้ตั้งคริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์สิชล ขึ้นและมีรอบนมัสการครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2016 พระเจ้าได้ทรงนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตของผู้คนในพื้นที่เป็นอย่างมาก หลายๆคนหลุดพ้นจากอำนาจมืดไสยศาสตร์ พ้นจากหนี้สินอบายมุขและสิ่งเสพติด และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการสอนหนังสือและพัฒนาความรู้ให้แก่เด็กๆที่ด้อยโอกาส และมีแผนในการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย

รายการนมัสการ

ทุกวันอาทิตย์ : 10.00 น. – 12.00 น.

สถานที่ : (กำลังอัพเดทข้อมูล)

ติดต่อ : 085-030-0121.