LIVING STREAMS

ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่าน
มานมัสการร่วมกัน

ณ สตูดิโอถ่ายทอดการนมัสการ
อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ พระราม 9

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9:30 น. และ 11:30 น.

ขอเชิญมาร่วมนมัสการด้วยกัน!

ณ อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ พระราม 9 : ห้องประชุมชั้น 7

ในเวลาปกติทั้ง 2 รอบคือ 9:30 น. (ภาษาอังกฤษ – ไทย) และ 11:30 น. (ภาษาอังกฤษ)

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมนมัสการจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า และปฎิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยต่างๆ ดังนี้

ลงทะเบียนล่วงหน้า

เนื่องจากมาตรการในการรักษาระยะห่าง ทำให้รอบนมัสการแต่ละรอบมีการจำกัดจำนวนที่นั่งได้ไม่เกิน 150 ที่เท่านั้น จึงขอความกรุณาผู้ต้องการเข้าร่วมนมัสการในวันอาทิตย์ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า

(รายละเอียดการลงทะเบียนอยู่ด้านล่าง)

ตรวจ ATK

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอนทั่วโลก รวมถึงการกลายพันธุ์ของเชื้อสายพันธุ์ใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคในคริสตจักร ทุกๆ ท่านที่จะมาร่วมนมัสการ จะต้องแสดงผลตรวจ ATK ด้วย (ได้ทั้งการตรวจแบบทางจมูกหรือน้ำลาย)

โดยผลตรวจจะต้องอยู่ในระยะเวลา 24 ชม. ก่อนเวลานมัสการ ซึ่งท่านสามารถแสดงผลโดยการถ่ายรูปผลตรวจพร้อมกับหลักฐาน วันเวลาที่ถ่ายรูป

(มีชุดตรวจแบบใช้น้ำลายจำหน่ายที่คริสตจักรในราคาประหยัด ผู้ที่ต้องการมาตรวจที่คริสตจักรกรุณาเผื่อเวลามาล่วงหน้า อย่างน้อย 20 นาที)

ทำตามมาตราการด้านสุขอนามัย

  1. สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  2. ล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ที่ทางคริสตจักรจัดให้
  3. รักษาระยะห่างและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดในกิจกรรมต่างๆ เมื่อมาร่วมประชุม
  4. งดการนั่งรับประทานอาหารร่วมกัน

ทางคริสตจักรยังคงมีการรักษามาตรการด้านสุขอนามัยด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ในการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุม และการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ทั้งก่อน และหลังการประชุม

 รับชมออนไลน์

ท่านสามารมีส่วนร่วมกับการถ่ายทอดสดรอบนมัสการทางออนไลน์ตามปกติ ทั้งทาง Youtube, Facebook และ Zoom โดยขอความร่วมมือ ผู้ที่มีอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้ที่จะรับชมทางช่องทางถ่ายทอดสดออนไลน์

1. ผู้ที่มีอาการไม่สบาย มีไข้ ไอ จาม

2. ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว

3. เด็กอายุ 0 – 5 ปี

4. ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่นบุคลากรด่านหน้า, ผู้ที่ทำงานในสถานที่สาธารณะ (เช่นตลาด, ร้านอาหาร, สถานบันเทิง, ฯลฯ) ที่ต้องสัมผัสกับคนจำนวนมากในชีวิตประจำวัน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการนมัสการ

ณ อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ห้องประชุม ชั้น 7

ทุกวันอาทิตย์ รอบที่ 1 เวลา 9:30 น. (ภาษาอังกฤษ – ไทย) รอบที่ 2 เวลา 11:30 น. (ภาษาอังกฤษ)

1.แอ็ด Line Official ของลิฟวิ่งสตรีมส์

แอ็ด Line Official ของลิฟวิ่งสตรีมส์ โดยการสแกน QR Code ในรูปหรือคลิกที่ปุ่ม


2. ลงทะเบียนโดยการแจ้งชื่อ

พิมพ์ ชื่อนามสกุล,​ หมายเลขโทรศัพท์ และรอบนมัสการที่ต้องการเข้าร่วม เข้ามาในไลน์
และรอการยืนยันตัวตน 

3. ทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

ทำตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่แนะนำทางไลน์ และรอการยืนยันการลงทะเบียน
*กรุณาเตรียมตัวตรวจ ATK ภายใน 24 ชม.ก่อนรอบนมัสการที่ท่านลงทะเบียน พร้อมกับถ่ายรูปผลตรวจของท่าน ที่มีวันเวลาตรวจ ยืนยันประกอบ

4. การเช็คอินในวันอาทิตย์

แสดงผลการตรวจ ATK ของท่านให้เจ้าหน้าที่ที่โต๊ะแสดงผลตรวจ ATK
จากนั้นแจ้งชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ของท่านที่โต๊ะลงทะเบียน
*หากท่านไม่สะดวกตรวจ ATK ด้วยตนเอง ทางคริสตจักรมีชุดตรวจ ATK ด้วยน้ำลายจำหน่าย พร้อมเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ผู้ที่ต้องการมาตรวจที่คริสตจักรกรุณาเผื่อเวลามาล่วงหน้า อย่างน้อย 20 นาที

กรุณามาตรงเวลา หากท่านมาสายเป็นเวลา 30 นาทีขึ้นไป ทางคริสตจักรขอสงวนสิทธิ์ในการสละที่นั่งของท่านให้กับผู้อื่นที่มีความต้องการ