ถวายทรัพย์

การถวายเป็นรูปแบบหนึ่งของการนมัสการ

พระคัมภีร์บอกเราว่าทุกสิ่งที่เรามีมาจากพระเจ้า เมื่อเราให้ เราให้ด้วยท่าทีแห่งการขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่พระองค์ให้แก่เรา

เมื่อเราให้ พระเจ้าจะทำให้เมล็ดพันธ์แห่งการให้ของเรางอกงามขึ้น คริสตจักรของพระเจ้าจะเติบโตและเข้มแข็งขึ้น และพันธกิจของเราจะมีผลกระทบต่อสังคมได้มากขึ้น การให้ของเราเป็นการนมัสการพระเจ้าและสิ่งที่เราให้จะเป็นพระพรต่อผู้คน
ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการถวายให้กับพระเจ้า ผ่านทางคริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์ได้ดังช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

การถวายสิบลด

สิบลด คือการถวาย 10% จากรายได้ของเรา พระคัมภีร์บอกเราว่าสิบลดเป็นส่วนบริสุทธิ์สำหรับพระเจ้า (เลวีนิติ 27:30) การถวายสิบลดเป็นการให้เกียรติพระเจ้าโดยการให้แก่คริสตจักรของพระองค์ และพระองค์ทรงสัญญาที่จะอวยพรเราผ่านการถวายสิบลด

มาลาคี 3:10 “พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า จงนำสิบชักหนึ่งเต็มขนาดมาไว้ในคลัง เพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเรา และจงลองดูเราในเรื่องนี้ว่า เราจะเปิดบรรดาช่องฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่ 11 เราจะขนาบตัวที่ทำลายให้แก่เจ้า เพื่อว่ามันจะไม่ทำลายผลแห่งพื้นดินของเจ้า และผลองุ่นในไร่นาของเจ้าจะไม่ร่วง พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้แหละ 12 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า แล้วประชาชาติทั้งสิ้นจะเรียกเจ้าว่า ผู้ที่ได้รับพระพร ด้วยว่าเจ้าจะเป็นแผ่นดินที่น่าพึงใจ”

การถวายเพื่องานพันธกิจ

คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์ให้ความสำคัญกับการประกาศพระกิตติคุณทั้งในกรุงเทพในจังหวัดต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงการตั้งคริสตจักรใหม่และสนับสนุนมิชชั่นนารีและผู้รับใช้พระเจ้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ปัจจุบันเรามีพันธกิจในที่ต่างๆ ทั้งชัยภูมิ ปากช่อง พัทยา นครศรีธรรมราช ปัตตานี

เมื่อคุณระบุว่าถวายเพื่องานพันธกิจ เงินส่วนนี้จะถูกจัดเก็บไว้สำหรับใช้เพื่องานพันธกิจเท่านั้น

การถวายเพื่อวัตุประสงค์อื่นๆ

เราสามารถถวายมากกว่าสิบลดของเราเมื่อพระเจ้าทรงเร้าใจเราให้ทำเช่นนั้น เราอาจถวายด้วยเงินทอง สิ่งของหรือเวลาของเรา เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างที่เจาะจง

ร่วมถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนพันธกิจ

ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์ออนไลน์ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: Living Streams Church
ธนาคาร: กสิกรไทย สาขาสยามพารากอน
หมายเลขบัญชี : 054-8-83195-4
(สำหรับต่างประเทศ) Swift Code: KASITHBK

*หลังจากถวายแล้ว กรุณา Add Line

Line id : @lsdonation (มีเครื่องหมาย @)
https://lin.ee/1Yx4mC6

เพื่อแจ้งยอดถวายและให้ข้อมูลสำหรับการออกใบเสร็จเพื่อการลดหย่อนภาษี