รู้จักกับเรามากขึ้น

รู้จักกับคริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์ นานาชาติ

เราเป็นคริสตจักรที่รักการนมัสการพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจด้วยจิตวิญญาณและความจริง ปรารถนาที่จะเห็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จเป็นจริงบนโลกนี้ดั่งที่เป็นในสวรรค์ และรักผู้อื่นด้วยใจจริงจากการที่เราได้มีประสบการณ์ในความรักและความดีงามของพระเจ้าที่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา

เราเชื่อในการออกไปทำพันธกิจเหมือนดั่งอัครทูต และทำสิ่งต่างๆ โดยการเผยสำแดงของพระเจ้า คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์ดำเนินตามแบบแผนของพระคัมภีร์ในพันธสัญญาใหม่ จากพระธรรมเอเฟซัส 2:20 และ 1 โครินธ์ 12:28 เรารู้ว่าพระสิริของพระเจ้าจะเป็นที่ประจักษ์เมื่อเรานมัสการพระองค์และผู้คนจะได้พบกับพระองค์และรับการเปลี่ยนแปลง เป้าหมายหลักของเราคือการเตรียมธรรมิกชนสำหรับการทำพันธกิจ เพราะเรารู้ว่าทุกคนมีการทรงเรียกและของประทานเพื่อจะทำงานที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้สำหรับเรา

การอัศจรรย์นั้น ถือเป็นเรื่องปกติในครอบครัวของเรา! นั่นเป็นเพราะว่าเราเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และพระองค์เองทรงรักเราอย่างมากมายและพระองค์จะไม่หวงสิ่งดีใดๆ ไว้จากพวกเรา!

เราเป็นใคร?

เราเป็นคริสตจักรที่ขับเคลื่อนแบบอัครทูตและดำเนินตามการทรงนำของพระเจ้า ที่จะสะท้อนให้ผู้อื่นได้เห็นความงดงามของพระเยซูคริสต์ ผ่านทางการพักสงบในการงานของพระเยซูที่เสร็จสิ้นแล้วบนไม้กางเขนนั้น เราจึงลุกขึ้นด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ เพื่อช่วยคนให้พ้นจากหุบเขาแห่งความสิ้นหวังและนำพวกเขาไปยังภูเขาแห่งพระสิริพระเจ้าได้

เราทำอะไร?

จัดเตรียมและเสริมสร้างศักยภาพของเหล่าผู้เชื่อรุ่นใหม่ในอาณาจักรของพระเจ้า ให้อยู่ในความเต็มล้นจากฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แสดงออกถึงหลักการของชีวิตเหนือธรรมชาติ และการงานอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักร เพื่อสร้างสาวกในประเทศไทยและประชาชาติ

เป้าหมายของเราคืออะไร?

วางรากฐานให้กับผู้เชื่อในพระเจ้ารุ่นใหม่ที่จะดำเนินชีวิตตามการทรงนำและเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชอันเหนือธรรมชาติ ให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มี DNA ในการฟื้นฟูและปฎิรูป เพื่อที่จะทำให้สำเร็จตามการทรงเรียกในพระธรรมกิจการ บทที่ 13 ที่จะเปลี่ยนแปลงพลิกฟื้นชนชาติต่างๆ ผ่านทางการบุกเบิกคริสตจักรและมีอิทธิพลต่อภูเขาแห่งอิทธิพลทั้ง 7 ลูก รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการผลิตสื่อทรัพยากรระดับแนวหน้าที่จะนำพาคริสตจักรมายังความจริงและวิถีปฎิบัติอันเป็นปัจจุบัน

 

ค่านิยมหลักของเรา

 1. พันธกิจไม่ได้เป็นสิ่งที่เราทำ แต่เป็นสิ่งที่ไหลล้นออกมาจากเรา เรารับใช้จากความมั่งมีและความบริบูรณ์ในพระเจ้าที่ล้นออกมาจากภายใน
 2. ผู้คนมีความสำคัญกับพระเจ้าและมีความสำคัญกับเราด้วยเช่นกัน เราให้เกียรติและเตรียมพวกเขาเพื่อแผนการแห่งพระสิริที่พระเจ้ามีไว้สำหรับเขา
 3. เราทำทุกสิ่งอย่างดีที่สุดด้วยพระทัยของพระคริสต์และฤทธิ์เดชที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อเป็นการสรรเสริญพระเจ้าและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นในอาณาจักรของพระองค์
 4. เราปรารถนาการทรงสถิตของพระเจ้า เราแสวงหาการทรงสถิตของพระองค์ก็เพื่อก้าวไปสู่ความบริบูรณ์ในพระสิริของพระองค์
 5. เรารักคริสตจักรเหมือนดังครอบครัว ซึ่งความรักนี้นำให้เกิดการเสริมสร้างและการเปลี่ยนแปลง
 6. เราตอบสนองต่อการทรงเรียกของเราด้วยความเชื่อฟังและความมุ่งมั่น เพื่อต่อสู้อย่างทหารที่ดีและเพื่อไปให้ถึงเส้นชัยของเรา
 7. รักพระเจ้าด้วยใจที่เร่าร้อนและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองคือรากฐานของความสัมพันธ์ของเราทั้งหมด

คณะผู้นำและประวัติ

คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์

ศาสนาจารย์ ชี คัง เส็ง 

ผู้ก่อตั้ง คริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์นานาชาติ

พระเจ้าทรงใช้ท่านอย่างมากในการประชุมการฟื้นฟู และการสัมมนาผู้นำ/ศิษยาภิบาล ในประเทศอเมริกา แคนาดา ประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาใต้ ทวีปเอเชีย และทวีปแอฟริกา

คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์ กรุงเทพฯ เริ่มต้นจากสมาชิกเพียงประมาณ 20 คนในเดือนมกราคม 2009 และในปี 2019 มีผู้ที่มาร่วมนมัสการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 500 คน และยังมีคริสตจักรลูกอีก 7 แห่งที่ได้บุกเบิกขึ้น นับตั้งแต่ที่ อาจารย์ คังเส็ง ได้กลับมาเป็นผู้นำในคริสตจักรนี้ ซึ่งร่วมก่อตั้งด้วยกันกับผู้รับใช้พระเจ้าอีก 3 ท่าน มาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2004

จากวันแรกเราได้มองเห็นภาพของคริสตจักรที่ขับเคลื่อนแบบอัครฑูตและดำเนินตามการทรงนำของพระเจ้าในกรุงเทพฯ ซึ่งจะนำชีวิตใหม่ให้กับเมืองนี้ โดยพระสิริพระเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยพระคุณและความจริง คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์มีการเติบโตที่แข็งแรง มีการทะลุทะลวงหลายครั้ง ที่นำไปสู่การมีประสบการณ์ในพระสิริในระดับที่สูงขึ้นในการประชุมของเรา

อาจารย์ คังเส็ง เป็นผู้ที่มีภาระใจอย่างแรงกล้าสำหรับครอบครัวแห่งอาณาจักรของพระเจ้า ท่านยังเป็นผู้ก่อตั้งพันธกิจ Revive Asia ซึ่งเน้นย้ำในเรื่องของการฟื้นฟูและการปฎิรูปเสริมสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะออกไปพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลงชนชาติต่างๆ

ศาสนาจารย์ เมธา เกรียงปริญญากิจ

รักษาการศิษยาภิบาล คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์นานาชาติ

อ.เมธา ได้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์ และการประชุมฟื้นฟูต่างๆ ในระดับประเทศและนานาชาติ ร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับอ.ชี คัง เส็ง ผู้ก่อนตั้งคริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์นานาชาติ ตั้งแต่ปี 2009

ท่านได้เป็นผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญในฐานะศิษยาภิบาลด้านการบริหารและการนมัสการ ที่มีส่วนในการพัฒนาคริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์ให้เติบโตขึ้นจากสมาชิกจำนวน 20 คนในช่วงเริ่มแรก มาสู่การเป็นคริสตจักรที่เคลื่อนไปในการสำแดงแบบผู้เผยพระวจนะและอัครทูต ที่ส่งผลกระทบกับผู้คนนับพันทั้งในประเทศไทยและประชาชาติ

อ.เมธา ได้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาตั้งแต่ปี 1999 โดยสำเร็จการศึกษาด้านพระคัมภีร์จากสถาบัน Theological Centre for Asia (TCA) ประเทศสิงคโปร์ ท่านได้รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อในการนำนมัสการ,​ การสอนและเทศนา, พันธกิจ และการเป็นล่ามแปลให้กับนักเทศน์ระดับนานาชาติมากมาย นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้นำนมัสการที่โดดเด่นในประเทศไทย ที่เคลื่อนไปในการเจิมแห่งการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้า และนำผูู้คนให้ได้เผชิญหน้ากับพระเจ้าในพระสิริของพระองค์ บทเพลงนมัสการต่างๆ ที่อ.เมธา ได้แต่งขึ้นนั้น ได้เข้าถึงผู้คนนับล้านผ่านทางสื่อออนไลน์ และถูกนำไปร้องในคริสตจักรทั่วทั้งประเทศไทย เพื่อที่จะเชื่อมต่อหัวใจของคนไทยและพระทัยของพระเจ้าเข้าด้วยกัน

ความปรารถนาของอ.เมธา คือการที่จะได้เห็นพระสิริของพระเจ้าเหนือประเทศไทยและเอเชีย ผ่านทางบุตรชายและหญิงของพระองค์ที่ได้มีประสบการณ์กับการทรงสถิต และได้รับการเสริมสร้างเพื่อจะถูกส่งออกไปเทศนาพระกิตติคุณแห่งอาณาจักร ด้วยหมายสำคัญ การอัศจรรย์​ต่างๆ

อ.เมธา สมรสแล้วกับคุณชวันลักษณ์ (ลิเดีย) และมีบุตรชายหญิง 3 คน ซึ่งทุกคนล้วนมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อในคริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์

หลักข้อเชื่อ

 1. เราเชื่อว่า มีเพียงพระเจ้าแท้จริงเพียงหนึ่งเดียว และพระองค์ดำรงเป็นนิรันดร์ พระเจ้าทรงเป็น 3 บุคคลในพระองค์เดียว คือพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์
 2. เราเชื่อว่าพระคัมภีร์นั้นได้ถูกเขียนขึ้นด้วยการดลใจจากพระเจ้าเป็นถ้อยคำที่เป็นจริงไม่เปลี่ยนแปลง และมีสิทธิอำนาจจากพระเจ้า
 3. เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์และเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ พระองค์บังเกิดจากนางมารีย์หญิงพรหมจรรย์ ใช้ชีวิตที่ปราศจากบาป ถูกตรึงบนไม้กางเขนและสละพระชนม์เพื่อเหล่ามวลมนุษย์ พระองค์ฟื้นคืนพระชนม์อีกครั้งในวันที่สามและยังทรงพระชนม์อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าและในประชากรของพระองค์
 4. เราเชื่อว่าเราถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าและถูกสร้างขึ้นเพื่อเดินในพระสิริของพระองค์ แต่เพราะความบาป โรคภัยไข้เจ็บและความตายได้เข้ามาในโลก และสิ่งทรงสร้างจึงต้องทนทุกข์ทรมานและได้รับผลกระทบของความบาป (โรม 3:23)
 5. เราเชื่อว่าเรา ได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ ในการงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขน เราจึงกลายเป็นประชากรของอาณาจักรพระเจ้าที่พระเยซูได้มาสถาปนาบนแผ่นดินโลก
 6. เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต (ยอห์น 14:6 ) ผ่านทางการกลับใจ ความเชื่อ และการรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เราได้คืนดีกับพระบิดาและได้กลับสู่ชีวิตในพระสิริของพระองค์
 7. เราเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ฟื้นฟูและรับเราให้เป็นบุตรชายและบุตรหญิงของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานภายในเรา ให้ความเชื่อมั่นกับเรา สอนเราในความบริสุทธิ์ และช่วยให้เราตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระองค์ในชีวิตของเรา
 8. เราเชื่อในการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามอย่างพระธรรม กิจการฯ1:8 และ กิจการฯ 2:04 ซึ่งมีหลักฐานโดยการพูดภาษาพระวิญญาณ เพื่อเสริมสร้างเราในการเป็นพยานของพระองค์
 9. เราเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นพระวิญญาณแห่งพระคุณ ซึ่งนำเราไปสู่ชีวิตที่บริสุทธิ์และเดินไปด้วยความคิดที่เหนือธรรมชาติ เพื่อนำการทรงสถิตของพระเจ้าไปยังทุกๆที่ ที่เราไป
 10. เราเชื่อว่าคริสตจักรประกอบขึ้นด้วยผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ และถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของอัครทูตและผู้เผยพระวจนะ โดยมีพระเยซูคริสต์เป็นศิลามุมเอก
 11. เราเชื่อว่า คริสตจักรยังคงทำงานของพระเยซูคริสต์ ในการขยายอาณาจักรของพระองค์ โดยการทำลายการงานของมาร ประกาศข่าวดีของอาณาจักรไปยังคนทุกคน ให้บัพติสมาพวกเขา และสอนพวกเขาให้รักและเชื่อฟังพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
 12. เราเชื่อว่าสวรรค์และนรกนั้นเป็นจริง และจะมีการฟื้นขึ้นมาของผู้ที่ได้รับความรอดและผู้ที่ไม่ได้รับความรอด ผู้ที่รอดนั้นจะมีชีวิตนิรันดร์และผู้ที่ไม่ได้รับความรอดนั้นจะถูกลงโทษนิรันดร์